คลังสื่อการสอน
Polite English Part 1
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 2.1 ,ต 2.2 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ใครที่กำลังคิดว่า Polite English หรือภาษาอังกฤษแบบสุภาพ ๆ คือการพูดประโยคยาว ๆ และดูเป็นทางการอย่าง Let me introduce you to my….. ขอบอกว่าไม่ใช่เลย! Polite English แบบครูคริส คือ ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ใช้ได้จริง จะแนะนำใครก็พูดแค่ This is + ชื่อ แค่นี้ก็สุภาพแล้ว แต่ ‘วิธีการสื่อสาร’ ต่างหากที่สำคัญ เช่น การทักทาย, การตอบคำถาม, การแนะนำผู้อื่น, การชวนคุย เป็นต้น ใครอยากรู้วิธีสื่อสารกับชาวต่างชาติแบบสุภาพและใช้ได้จริง ต้องดูรายการ Click ตอน Polite English (part 1)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559