คลังสื่อการสอน
การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั้น : ป.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5"
หน้า 270 http://www.scimath.org/ebook/math/p5/student/
คณิตศาสตร์ ป.5

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ดีครับ เข้าใจง่าย มองภาพได้ชัดเจน แต่หน้าจะมีตัวอย่างลักษะกล่องที่ต่างกันเพิ่มอีกอีกซักสองสามตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจท่่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ลักษะที่เป็นกล่องจริงแล้วว่างใส่จากด้านบนลงมาด้านล่างที่ละชั้น - เวลา 2015-08-22 13:36:16
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559