คลังสื่อการสอน
การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด
ชั้น : ป.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2" หน้า 93
http://www.scimath.org/ebook/math/p2/student/

 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559