คลังสื่อการสอน
โจทย์ปัญหาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 หน้า 151
ชั้น : ป.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

โจทย์ปัญหา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 หน้า 151
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1"
หน้า 151 http://www.scimath.org/ebook/math/p1/student/

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559