คลังสื่อการสอน
Question & Answer Formats : Part 2 : is it
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 3.1 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ครูคริสบอกเทคนิคการสร้างประโยคคำถาม เพียงแค่ถอดรูปจากประโยค ‘What is your name?” และยังช่วยเราเคลียร์ให้คลิ๊กกับประโยค “How about …….?” ที่มักใช้กันผิดสถานการณ์อีกด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559