คลังสื่อการสอน
Question & Answer Formats : Part 1 : are you และ are you + verb เติม ing
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.1 ,ต 1.2 ,ต 3.1 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
เพียงแค่คำถาม “How are you?” ที่เราพูดเป็นกันมาตั้งแต่เด็ก ใครจะคิดว่าอาจารย์คริสสามารถสอนวิธี “ถอดรูปแล้วเติมคำ” ทำให้เราได้วิธีสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษมาอีกมากมาย ทั้งคำถามแบบ Question Words และแบบ Yes-No Questions รวมทั้งเรียนรู้คำตอบทั้งแบบตอบรับ (Positive) และปฏิเสธ (Negative)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559