คลังสื่อการสอน
Everything About English : Colors
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3 ,ต 2.2 ,ต 3.1 ,ต 4.1
รายละเอียด :

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ‘สี’ ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ความจริงแล้วยังมีความหมายอื่น และสำนวนน่ารู้อยู่อีกเยอะ อาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ จึงคัดเลือกคำและสำนวนเกี่ยวกับสีที่น่าสนใจมาเล่าด้วยเรื่องราวสนุกๆ และเป็นเคล็ดลับให้ช่วยจำ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559