แผนการสอนกลาง
คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.2
ค 2.1
ค 2.2
ค 6.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
อยากได้สื่อภาคเรียนที่ 1 แต่ทุกครั้งที่คลิกเข้าไปที่ภาคเรียน 1 ระบบจะเปิดคำชี้แจงการใช้แผน ส่วนภาคเรียนที่ 2 โหลดได้ปกติค่ะ - เวลา 2016-06-17 03:24:40
ขอบคุณค่ะ - เวลา 2016-01-19 12:39:49
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559