แผนการสอนกลาง
ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอแผนการสอนกลางของภาคเรียนที่ 1 ค่ะ - อณิรดา เวลา 2018-12-09 14:34:18
ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ ทำอย่างไรคะ - เวลา 2016-08-21 12:55:02
อยากได้แผนการสอนในภาคเรียนที่ 1 มากๆๆเลยคะขอความกรุณาด้วยนะคะ - เวลา 2016-07-05 20:34:01
ถ้ามีเทอมที่ ๑ ให้เป็นแนวทางเช่นเดียวกับภาคเรียนที่ ๒ ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน..แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะ กิจกรรมดีมากๆค่ะ พร้อมใบงานด้วย เด็กๆสนใจมากเลยค่ะ - เวลา 2016-06-05 17:05:00
อยากได้แผนการสอนกลางของภาคเรียนที่ 1 ค่ะ - เวลา 2016-05-20 21:18:38
- เวลา 2016-06-29 14:00:09
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559