แผนการสอนกลาง
วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ว 1.1
ว 4.1
ว 6.1
ว 8.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
มีใบงานไหมครับ - เวลา 2016-12-08 19:38:35
มีใบงาน/ใบกิจกรรม/ใบความรู้ เพิ่มเติมในแผนการสอนไหมค่ะ - เวลา 2016-03-18 21:35:42
- เวลา 2016-12-08 19:38:52
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559