แผนการสอนกลาง
คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 3.1
ค 4.1
ค 4.2
ค 6.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
โหลดไม่ได้ครับ - เวลา 2017-01-23 14:59:53
ขอบคุณมาก - เวลา 2017-01-23 14:59:29
ขอบคุณมาก - เวลา 2017-01-23 14:59:27
ขอบคุณมาก - เวลา 2017-01-23 14:58:43
เยี่ยมมาก..ขอบคุณมากค่ะ - เวลา 2016-10-06 13:44:11
ขอบคุณคะสำหรับแผนการสอน - เวลา 2016-10-03 11:02:00
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก - เวลา 2016-08-09 13:44:11
ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ช่วยลงให้หน่อยนะคะ หาไม่เจอเลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ - เวลา 2016-07-08 13:01:51
- เวลา 2016-07-20 01:55:37
อยากได้แผนคณิตศาสตร์ ม. 1 เล่ม 1 ด้วยค่ะ - เวลา 2016-07-08 10:30:08
- เวลา 2016-07-20 02:06:07
ดีครับ - เวลา 2016-01-25 11:55:53
- เวลา 2016-07-20 02:06:14
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559