แผนการสอนกลาง
คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.2
ค.1.3
ค.1.4
ค 3.2
ค 4.2
ค 6.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เยี่ยมคะ - เวลา 2016-10-25 11:09:32
แผนการสอนกลาง คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 มีไหมค่ะ โหลดได้จากตรงไหนค่ะ ...ขอบคุณค่ะ - เวลา 2016-05-15 15:15:59
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559