แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย ป.1 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท.1.1/1-5
ท 1.1/6
ท 1.1/8
ท 2.1/1-3
ท 3.1/1-5
ท 4.1/1-4
ท 4.1/4
ท 5.1/1-2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
โหลดไม่ได้ค่ะ - วรพรรณ เวลา 2018-11-04 21:57:07
ขอบคุณค่ะ - ธารทิพย์ เวลา 2018-11-02 09:32:31
โหลดได้หรือเปล่าคะ รบกวนขอไฟล์หน่อยค่ะ woraphan04734@gmail.com ขอบคุณค่ะ - วรพรรณ เวลา 2018-11-04 22:01:01
สมัครสมาชิกแล้วโหลดไม่ได้ค่ะ - ปภาพรรณ์ เวลา 2018-10-14 21:42:09
สมัครสมาชิกแล้วโหลดไม่ได้ค่ะ - กนกวรรณ เวลา 2018-10-14 10:21:07
ดาวน์โหลดไม่ได้คะ - ลักษณ์วิมล เวลา 2018-07-12 14:19:30
อยากได้แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1ค่ะ - เวลา 2017-01-04 10:56:57
- เวลา 2017-01-04 10:55:53
- เวลา 2017-01-04 10:57:28
อยากได้แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1ค่ะ - เวลา 2016-12-09 04:34:59
อยากได้ข้อสอบปรเมินการอ่านออกเขียนได้แนวBBLมาใช้กับนักเรียนบ้างคงจะดีค่ะ - เวลา 2016-11-29 02:41:36
สมัครสมาชิกแล้วก็ยังโหลดไม่ได้คะ - เวลา 2016-11-20 11:29:19
ขอบคุณมากค่ะ - เวลา 2016-11-18 09:55:27
- เวลา 2016-11-06 20:43:05
โหลดแผนการสอน ป.1 ไม่ได้ค่ะ - เวลา 2016-11-03 05:48:48
ต้องสมัครสมาชิกก่อนค่ะ - เวลา 2016-11-06 20:42:52
ดาวโหลดภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ไม่ได้ค่ะ - เวลา 2016-10-30 20:52:57
ดาวโหลดภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ไม่ได้ค่ะ - เวลา 2016-10-11 14:20:51
- เวลา 2016-10-11 14:26:23
ดาวน์โหลดภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ไม่ได้ค่ะ แจ้งว่าไม่มีไฟล์อยู่ - เวลา 2016-06-06 09:15:05
- เวลา 2016-04-25 14:12:11
โหลดแผนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ไม่ได้ค่ะ แจ้งว่าไม่มีไฟล์อยู่ - เวลา 2016-06-06 09:14:32
ขอบคุณมากๆคะ สำหรับแผนการสอนภาษาไทย ป.1 - เวลา 2016-04-12 00:31:51
- เวลา 2016-08-05 10:55:15
- เวลา 2016-08-05 14:44:35
- ศิมณกาญจน์ เวลา 2018-08-29 20:50:41
ถูกใจหลายๆ - เวลา 2015-12-19 09:47:34
ดีมากๆค่ะ - เวลา 2015-12-19 09:45:36
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559