แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1  
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณ สำหรับแผนการสอนดี ๆ - เวลา 2017-03-07 05:35:59
thankyou - เวลา 2017-02-06 11:02:19
ขอบคุณครับสำหรับแผน - เวลา 2016-10-10 11:48:13
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559