แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย ป.3 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.3 เทอม 1 ด้วยคะ ขอบคุณคะ - เวลา 2017-03-13 21:37:44
- เวลา 2016-07-27 10:50:58
ขอแผนการสอนภาษาไทยชั้นป.3และชั้นป.4 ภาคเรียนที่ 1ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ - เวลา 2016-07-16 20:38:10
ขอแผนภาษา พาที ป.3เทอม1 ค่ะ - เวลา 2016-05-25 18:58:23
ขอแผนภาษาไทย ป3 ภาคเรียนที่ 1 - เวลา 2016-02-18 09:12:41
ขอบคุณครับ - เวลา 2016-02-02 08:59:01
มีแผนภาษาไทย ภาคเรียนที่1 ค่ะ - เวลา 2016-02-19 09:50:40
^___* - เวลา 2016-02-24 09:51:54
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559