แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย ป.5 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
-ขอบคุณค่ะ - เวลา 2017-02-19 11:58:54
ขอบคุณค่ะ - เวลา 2016-07-09 18:18:25
ขอบคุณมาก - เวลา 2015-12-10 14:09:51
ขอบคุณมาก - เวลา 2015-12-10 14:04:45
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559