แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย ป.6 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
แผนการสอนดีมากค่ะช่วยครูลดเวลาทำงานได้มาก ขอบคุณผู้จัดทำมากค่ะ ถ้าจะมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็จะดีมากค่ะ - เวลา 2016-06-06 16:36:49
เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนมากค่ะ - เวลา 2016-05-13 23:28:29
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559