แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท 4.1
ท 5.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอแผนการสอน ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียนที่ 1 และภาษาไทย ม.6 ทั้งสองภาคเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ(mod2524pp@gmail.com) - เวลา 2017-03-08 11:44:36
ขอแผนการสอน ภาษาไทยม.1_ภาคเรียนที่ 1 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ - เวลา 2017-02-18 17:44:10
เพิ่งสมัครครับ อยากได้แผนการสอนภาษาไทยม.ต้นครับทั้งสองภาคเรียนครับ - เวลา 2016-09-06 13:23:45
อยากได้แผนการสอนภาษาไทยม.ต้นทั้งเทอม 1และ 2 ฉบับสมบูรณ์คะจะได้นำไปใช้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งนำไปใช้แล้วเข้าใจง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กคะ ส่งทางเมลก็ได้คะจักเป็นพระคุณอย่างสูง(super.ban853@gmail.com) - เวลา 2016-05-08 17:19:48
ต้องการเรียนรู้ DLIT ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำความร็ูที่ได้มาใช้จัดการเรียนการสอนเพราะเป็นสิ่งใหม่ สำหรับครูผู้สอนระดับม.1-3 ดังนั้นขอแผนการเรียนรู้ และใบงาน ด้วยค่ะของทุกวิชาเลยค่ะโดยการส่งมาทางเมลค่ะจะขอบพระคุณค่ะnakenginampai@gmail.com - เวลา 2015-12-05 09:31:21
รบกวนด้วยค่ะ ขอแผนการสอนภาษาไทย ระดับม.ต้น - เวลา 2016-01-21 12:07:33
krurapicha@gmail.com - เวลา 2016-01-21 12:08:12
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559