แผนการสอนกลาง
คณิตศาสตร์ BBL ป.2 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.2/2  
ค 1.2 ป.2/1  
ค 1.2 ป.2/2 
ค 2.1 ป.2/3 
ค 2.1 ป.2/4  
ค 2.1 ป.2/5
ค 2.2 ป.2/1 
ค 3.1 ป.2/1
ค 3.1 ป.2/2  
ค 3.1 ป.2/3  
ค 3.2  ป.2/1  
ค 4.1 ป.2/2 
ค 6.1 ป.2/1  
ค 6.1 ป.2/2
ค 6.1 ป.2/3  
ค 6.1 ป.2/4  
ค 6.1 ป.2/5  
ค 6.1 ป.2/6

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559