แผนการสอนกลาง
คณิตศาสตร์ BBL ป.1 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/2
ค 2.1 ป.1/1
ค 2.1 ป.1/2
ค 3.1 ป.1/1
ค 4.1 ป.1/1
ค 4.1 ป.1/2
ค 6.1 ป.1/2
ค 6.1 ป.1/3
ค 6.1 ป.1/4
ค 6.1 ป.1/5
ค 6.1 ป.1/6

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ไม่เห็นมีแผนเทอม 2 เลยครับ - ทศพร เวลา 2018-10-14 11:16:06
เป็นแผนการสอนที่ดีค่ะช่วยคุณครูในการจัดการเรียนการอสอนได้ดีมากๆค่ะ - เวลา 2017-03-10 16:01:20
เป็นแผนการสอนท่ีช่วยครูสำหรับคนท่ีสอนทุกวิชาได้ดีมาก ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ - เวลา 2016-04-24 09:03:34
สื่อการสอนดีมากๆ - เวลา 2016-01-03 15:31:19
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559