แผนการสอนกลาง
คณิตศาสตร์ BBL ป.1 ภาคเรียนที่ 2

ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/2
ค 2.1 ป.1/1
ค 2.1 ป.1/2
ค 3.1 ป.1/1
ค 4.1 ป.1/1
ค 4.1 ป.1/2
ค 6.1 ป.1/2
ค 6.1 ป.1/3
ค 6.1 ป.1/4
ค 6.1 ป.1/5
ค 6.1 ป.1/6

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559