แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 4) ปา ปา ป้า

ผลิตโดย สพฐ.
การมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างคำ ความหมายของคำและการเขียนคำที่ประสมสระ อา ที่ถูกต้อง จะทำให้นักเรียนค้นพบรูปแบบและพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาของตนเองได้
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1-4
ท 3.1 ป.1/2-3
ท 4.1 ป.1/1-2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณสำหรับแผนการสอน ปา ปา ป้า นะคะ ดีมากคะ - เวลา 2017-03-07 13:16:55
ขอบคุณคะ - เวลา 2016-07-23 13:58:50
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559