แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 1) โรงเรียนของฉัน

ผลิตโดย สพฐ.
การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางช่วยผ่อนคลายความกังวลได้  การมีโอกาสได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานที่ กฎ กติกาของห้องเรียนใหม่จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น  ปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุข
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/1-3

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกค่ะ เพิ่งได้คอมใหม่ - เวลา 2016-05-25 09:42:53
ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะค่ะ - เวลา 2016-05-25 09:45:23
โหลดไม่ได้ค่ะ แจ้งว่าเครือข่ายไม่รู้จัก - เวลา 2015-09-22 10:41:08
ใชค่ะเหมือนกันเลยค่ะ - สุรางค์ เวลา 2018-05-09 10:06:22
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559