แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.2 โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

ผลิตโดย สพฐ.
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.2
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559