แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.1 (หน่วยที่ 2) วิธีการทางประวัติศาสตร์

ผลิตโดย สพฐ.
การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้เรื่องราวความจริงมากที่สุด จำเป็นต้องมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เราเรียกวิธีการนี้ว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์” การเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้เรื่องราวในแขนงต่างๆแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีเหตุผล ไม่เชื่อถืออะไรง่ายๆโดยปราศจากหลักฐาน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/3

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559