แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.1 โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1

ผลิตโดย สพฐ.
โครงสร้างรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.1
ส 4.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เหมาะที่นำไปใช้ในการสอนอย่างมาก - เวลา 2016-10-30 08:53:20
ขอบคุณมากคะ มีแผนสังคม ม.1 มั้ยคะ - เวลา 2016-10-18 09:46:15
ขอบคุณค่ะ - เวลา 2016-08-06 10:21:15
ขอบคุณมากค่ะ - เวลา 2016-02-19 06:40:39
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559