สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
กราฟและคู่อันดับ

กราฟและคู่อันดับ

ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ม.4-6
มาตราฐาน ค 4.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณคะ- - รัตนา เวลา 2016-10-03 11:07:06
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017      
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559