สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ม.4-6
มาตราฐาน ว 5.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
- เวลา 2016-10-11 11:51:34
http://dlit.ac.th/resources_ftp/SCIENCE/LO/SP/DTRSCSP0129_โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์.zip - เวลา 2016-10-11 11:49:21
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559