สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
ตลาดและประเภทของตลาด

ตลาดและประเภทของตลาด
ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-6
มาตราฐาน ส 3.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ดาวโหลดเอกสารไม่ได้ค่ะ - เวลา 2016-11-28 16:29:51
ขอบคุณครับ - เวลา 2016-07-02 17:43:00
โหลดไม่ได้ครับ - เวลา 2016-02-17 13:56:22
รบกวนตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ทค่ะ ทีมงานตรวจสอบแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ตามปกตินะคะ - ทีมงาน เวลา 2016-02-17 17:15:30
ทำไมโหลดไม่ได้คะ - เวลา 2015-11-12 14:18:24
รบกวนตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ทค่ะ ทีมงานตรวจสอบแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ตามปกตินะคะ - ทีมงาน เวลา 2016-02-17 17:15:34
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559