สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
การค้าระหว่างประเทศและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

การค้าระหว่างประเทศและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-6
มาตราฐาน ส 3.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ไม่ได้ค่ะ - เวลา 2016-04-21 13:13:10
โหลดไม่ได้เลยค่ะ - เวลา 2016-04-21 13:12:01
โหลดไม่ได้เลยค่ะ - เวลา 2016-04-21 13:11:49
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559