สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
ประโยคซ้อน

ประโยคซ้อน

ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ ภาษาไทย ป.6
มาตราฐาน ท 4.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ทำไม เปิด ไฟล์ swf ไม่ได้คะ เปิดอย่างไรคะ รฐา - เวลา 2016-05-17 19:33:06
พยายามเข้าตลอดแต่ก็เปิดไม่ได้ ต้องทำอย่างไรครับ อยากใช้สื่อนี้มากๆ เลย - เวลา 2015-12-16 21:17:40
โหลดแล้วทำไมเปิดไฟล์ไม่ได้ครับ ยุ่งยากสำหรับการใช้งานมาก - เวลา 2015-12-16 21:16:45
รับทราบค่ะ ทีมงาน DLIT เรียนชี้แจงเนื่องจาก LO ที่ได้รับมาจากสำนักที่หลากหลายของทาง สพฐ. เอง เลยทำให้วิธีการเปิดแต่ละไฟล์ แตกต่างกันไป ในหัวข้อนี้ เมื่ออาจารย์ ดาวน์โหลดไฟล์ได้แล้ว และทำการแตกไฟล์ คลิกเข้าไปใน Folder จนเจอ Folder 3934 คลิกที่ไฟล์ 3934 จะพบสื่อ LO ค่ะ - ทีมงาน เวลา 2015-12-21 10:01:51
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559