สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
ปีใหม่ไทย

ปีใหม่ไทย

ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ ภาษาไทย ป.1
มาตราฐาน ท 5.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ดีค่ะ มีประโยชน์สำหรับเด็กมาก - เวลา 2016-01-26 10:56:07
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559