คลังสื่อการสอน
ความหมายของการใส่ (วงเล็บ)
ชั้น : ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 1.1 ,ค 1.2 ,ค 1.3
รายละเอียด :

ในตอนนี้ “คณิตคิดสนุก” มีวิธีง่าย ๆ มาสอนในเรื่องง่าย ๆ ที่มองข้ามไม่ได้อย่างการถอดวงเล็บ ซึ่งหากถอดโจทย์พลาดเพียงนิดก็ทำให้คิดโจทย์ที่ว่าง่ายผิดไปไกลทันทีและมาช่วยกันหาคำตอบว่าx-(y+z) กับx-y+zนั้นเท่ากันจริงหรือไม่

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559