คลังสื่อการสอน
สงครามยิว-อาหรับ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 4.2
รายละเอียด :

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง อังกฤษได้ถอนตัวออกจากปาเลสไตน์ ชาวยิวหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์จำนวนมาก ได้ประกาศตั้งรัฐของชาวยิวขึ้น ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาหรับตั้งเป็นสันนิบาตอาหรับ(The League of Arab State หรือ Arab League) เพื่อต่อต้านการขยายตัวของชาวยิวในปาเลสไตน์และการเกิดขึ้นของประเทศอิสราเอล สงครามยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับจึงเปิดฉากขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559