คลังสื่อการสอน
สงครามอิรัก-อิหร่าน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 4.2
รายละเอียด :

สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างอิรัก กับอิหร่าน คือ ดินแดนเกาะสำคัญในอ่าวเปอร์เซีย ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางควบคุมการขนส่งออกสู่อ่าวเปอร์เซีย อิรักไม่พอใจที่อิหร่านเข้ามายึดครอง อีกทั้งการปักปันเขตแดนอิหร่านขีดเส้นแบ่งปากแม่น้ำชัตต์อัล-อาหรับด้วยร่องน้ำลึก และยังมีปัญหาเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกัน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559