คลังสื่อการสอน
จีนก้าวเข้าสู่มหาอำนาจ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 4.2
รายละเอียด :

ปัจจุบันบทบาทของจีนมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจโลก เป็นตลาดใหญ่ของการลงทุน ศูนย์กลางการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ของโลก มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งในด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีนโยบายเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศภูมิภาคอาเซียน ตะวันออกกลาง และยุโรป ผ่านทั้งทางบก และทะเล ในนโยบายรวม ที่เรียกว่า One Belt One Road

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559