คลังสื่อการสอน
เหตุวินาศกรรม 911
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 4.2
รายละเอียด :

ปัญหาการจัดระเบียบโลกใหม่ ที่กำหนดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขบวนการต่อต้านการจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา ที่เห็นชัดเจนคือ เหตุวินาศกรรม 9/11 (วันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 หรือ พ.ศ. 2544) เป็นปฏิบัติการณ์ก่อการร้ายที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559