คลังสื่อการสอน
เพลงสระเอือ
ชั้น : ป.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 4.1
รายละเอียด :

สนุกกับการร้องเพลงกับพี่ ๆ ตัวการ์ตูนเครื่องเขียนทั้ง 5 และเรียนรู้การใช้ “สระเอือ” ไปพร้อม ๆ กัน

เพลงสระเอือ
คำร้อง รศ.ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ทำนอง JINGLE BELLS
เรียบเรียงดนตรี ดนัย เมตไตรย์
ขับร้อง รัถยา ตรีรัตน์

เอ อื อ เอ อื อ รวมเรียก สระเอือ
เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือนะเอือ เฮ้
เอ อื อ เอ อื อ รวมเรียก สระเอือ
เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ เอือ
เอ นั้นเดินนำหน้า อื นั้นมาข้างบน
อ ขอตามด้วยคน สุขเหลือล้นไปกันสามเกลอ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559