คลังสื่อการสอน
เพลงสระอัว
ชั้น : ป.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 4.1
รายละเอียด :

สนุกกับการร้องเพลงกับพี่ ๆ ตัวการ์ตูนเครื่องเขียนทั้ง 5 และเรียนรู้การใช้ “สระอัว” ไปพร้อม ๆ กัน

เพลงสระอัว
คำร้อง รศ.ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ทำนอง THIS OLD MAN
เรียบเรียงดนตรี ดนัย เมตไตรย์
ขับร้อง รัถยา ตรีรัตน์

บัว ถั่ว วัว ตัว ชั่ว กลัว
รั้วสวนครัว มีสระอัว
เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน และหันอากาศ (ซ้ำ)
ควร ช่วย กวน ชวน พวกญวน
ล้วน ทบทวน มีสระอัว
เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน ไม่มีหันอากาศ (ซ้ำ)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559