คลังสื่อการสอน
เพลงสระไอไม้มลาย
ชั้น : ป.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 4.1
รายละเอียด :

สนุกกับการร้องเพลงกับพี่ ๆ ตัวการ์ตูนเครื่องเขียนทั้ง 5 และเรียนรู้การใช้ “สระไอ” ไปพร้อม ๆ กัน

เพลงสระไอ (ไม้มลาย)
คำร้อง รศ.ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ทำนอง อัศวลีลา
เรียบเรียงดนตรี ดนัย เมตไตรย์
ขับร้อง รัถยา ตรีรัตน์

ไป ไปไป ไปไป ไอไม้มลายวางไว้ข้างหน้า
ลำไย ไฟฟ้า ไร่นา ไตปลา ตาไว ใช้สระไอ (ซ้ำทั้งหมด)
ไส้ไก่ ไส้ไก่ ไส้ไก่ ก็มีเสียงไอ
ไขไก่ มากมี กำไร ทำไร่ มะไฟ ห่างไกล
ไจไหม ว่องไว หยากไย่ ทั่วไป
ไว ไวไว ไวไว ไอไม้มลายวางไว้ข้างหน้า
เรไร ไฉน เฉื่อยชา เหงื่อไคล ไถนา ใช้สระไอ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559