คลังสื่อการสอน
เพลงสระอำ
ชั้น : ป.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 4.1
รายละเอียด :

สนุกกับการร้องเพลงกับพี่ ๆ ตัวการ์ตูนเครื่องเขียนทั้ง 5 และเรียนรู้การใช้ “สระอำ” ไปพร้อม ๆ กัน

เพลงสระอำ
คำร้อง รศ.ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ทำนอง เดินจุฬา
เรียบเรียงดนตรี ดนัย เมตไตรย์
ขับร้อง รัถยา ตรีรัตน์

มาเถิดพวกเรา มาช่วยกันคิดคำสระอำ
กำ จำ ลำ นำ น้ำคำ ดำ ถ้ำ ล้วนมีเสียงอำ
ระบำ ระกำ ถ้อยคำ อีกร้องรำ ก็มีเสียงอำ
เราจำคำ มีสระอำ สระอำ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559