คลังสื่อการสอน
เพลงสระเออ
ชั้น : ป.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 4.1
รายละเอียด :

สนุกกับการร้องเพลงกับพี่ ๆ ตัวการ์ตูนเครื่องเขียนทั้ง 5 และเรียนรู้การใช้ “สระเออ” ไปพร้อม ๆ กัน

เพลงสระเออ
คำร้อง รศ.ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ทำนอง แขกตารีกีปัส
เรียบเรียงดนตรี ดนัย เมตไตรย์
ขับร้อง รัถยา ตรีรัตน์

เอ เดินนำหน้า อ อ่างตามมา ประสมกันเป็นเออ (ซ้ำ)
เอ้อเฮอ เธอ ละเมอ เหม่อ เสมอ ก็มีสระเออ
เก้อ เพ้อ เจอ กระเชอ เอ่อ อย่าเผลอ ก็มีสระเออ
(สร้อย) เรามาเรียนคำเออ มา เรามาเรียนคำสระเออ (ซ้ำ)
เชิญ เพลิน เกิน เนิน เดิน เปิ่น บังเอิญ ล้วนเป็นสระเออ (ซ้ำ)
เออ นั้นมีตัวสะกด อ อ่างละลด แปลงรูป อิ แทน (ซ้ำ)
(สร้อย) เรามาเรียนคำเออ มา เรามาเรียนคำสระเออ (ซ้ำ)
เคย เลย ใบเตย เนย เอ่ย เฉยเมย ล้วนเป็นสระเออ (ซ้ำ)
เออ นั้นแม่เกยสะกด อ อ่างละลด หายวับหมดเลย (ซ้ำ)
(สร้อย) เรามาเรียนคำเออ มา เรามาเรียนคำสระเออ (ซ้ำ)
เทอญ เทอม และเกอว คำเก่าโบราณ ล้วนเป็นสระเออ (ซ้ำ)
เออ นั้นมีตัวสะกด อ อ่างไม่ลด จำไว้ให้ดี (ซ้ำ)
(สร้อย) เรามาเรียนคำเออ มา เรามาเรียนคำสระเออ (ซ้ำ)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559