คลังสื่อการสอน
สงครามยูโกสลาเวีย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 4.2
รายละเอียด :

สงครามยูโกสลาเวีย นับเป็นสงครามที่ร้ายแรงที่สุดในทวีปยุโรปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความแตกแยกภายใน 4 ปี ส่งผลให้คนเสียชีวิตนับแสนคน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559