คลังสื่อการสอน
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 4.2
รายละเอียด :

ด้วยความตั้งใจของนายมิคคาเอล กอร์บาชอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต ที่ต้องการให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก จึงนำ นโยบาย กลัสนอสต์และเปเรสตรอยคา เข้ามาบริหารประเทศ ทว่า กลับทำให้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการชาตินิยมและแยกตัวออกอย่างเข้มข้น รัฐย่อยต่าง ๆ ของสหภาพโซเวียตซึ่งมีความพยายามจะแยกตัวมากก่อนหน้านี้แล้ว ได้มีการลงประชามติเห็นชอบการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559