คลังสื่อการสอน
ความน่าจะเป็น
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 5.1 ,ค 5.2 ,ค 5.3
รายละเอียด :

เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นอาจเป็นเรื่องยากหรือน่าเบื่อได้ในการเรียนจัดการเรียนการสอน หากเราไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนคิดภาพตามได้ ซึ่ง “คณิตคิดสนุก” ในตอนนี้เรานำสื่อที่หาง่าย ใช้ง่าย แถมยังทำเองได้ มาใช้เป็นสื่อในการสอนเรื่องความน่าจะเป็นให้สนุกได้ แถมยังอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพตามได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559