คลังสื่อการสอน
ศิลปะจากแรงตึงผิว
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

ถ้าพูดถึงการวาดภาพศิลปะ เราอาจจะนึกถึงวิธีการระบายสีลงผืนผ้าใบโดยพู่กันหรือแปรงทาสี ที่จะทำให้เกิดภาพศิลปะที่สวยงามได้ แต่ในครั้งนี้น้องสุกี้และ อ.ราม ติวารี นักวิชาการสาขาฟิสิกส์ จะมาแสดงการสร้างภาพศิลปะโดยไม่ต้องใช้พู่กันระบายสีลงบนผืนผ้าใบ แต่จะให้น้ำยาล้างจานเป็นตัวช่วยในการละเลงสีให้กับงานศิลปะที่เชื่อมโยงไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง"แรงตึงผิว"ในของเหลว ผลงานจะออกมางดงามและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเราได้มากขนาดไหน ต้องติดตามในสื่อวิทย์สอนสนุก ตอน “ศิลปะจากแรงตึงผิว"

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559