คลังสื่อการสอน
สื่อช่วยจำการแยกตัวประกอบ
ชั้น : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 4.2 ,ค 6.1
รายละเอียด :

คณิตคิดสนุกในตอนนี้ขอนำวิธีการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนเรื่องการแยกตัวประกอบ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและคุณครูก็ยังสามารถทำขึ้นมาใช้เองได้ไม่ยากอีกด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559