คลังสื่อการสอน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ชั้น : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 4.2 ,ค 6.1
รายละเอียด :

จำตอนเรียนกันได้ไหมเรามีสูตรของพหุนามที่เราต้องท่องจำทวนย้อนกันไปก็ทวนย้อนกันมาแต่ไม่รู้ว่าที่มาของสูตรที่ท่อง ๆ กันอยู่นั้นมาจากไหนแล้วเอาไปใช้ทำอะไร “คณิตคิดสนุก” ขอเสนอสื่อการสอนทำได้ง่าย ๆ ที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเข้าใจที่มาและความหมายของพหุนามให้ดียิ่งขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559