คลังสื่อการสอน
เรียนเรขาคณิตจากการพับกระดาษ
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 3.2
รายละเอียด :

การทำสื่อการสอนเรื่องเรขาคณิตนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องยากอาจสิ้นเปลืองมากและยังต้องใช้เวลานานมากอีกด้วย ในตอนนี้เองคณิตคิดสนุกจึงขอนำเสนอวิธีการสอนเรขาคณิตจากกิจกรรมพับกระดาษ ที่นอกจากจะสนุกสนานจากการที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองแล้วยังง่ายและทั้งประหยัดเวลาในการเตรียมการด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559