คลังสื่อการสอน
ข้อความคาดการณ์
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 3.2
รายละเอียด :

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างรูปแบบซ้ำ ๆ ให้นักเรียนได้ทดลองและคาดเดาผลด้วยตนเอง และนำไปสู่การพิสูจน์สมมติฐานที่นักเรียนได้คิดไว้นั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการผลักดันให้กับนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คณิตคิดสนุกในตอนนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างการเรียนในรูปแบบ constructivism มาให้คุณครูได้ชมกัน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559