คลังสื่อการสอน
การบวกและการลบเลขเศษส่วน
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 1.1 ,ค 1.2 ,ค 1.4
รายละเอียด :

คุณครูเคยพบคำถามนี้จากนักเรียนบ้างหรือไม่ว่า “ครูครับ/ค่ะ ตรงนี้จะต้องบวกเลขตัวบนหรือเลขตัวล่างครับ/ค่ะ” แล้วเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนของเราเข้าใจความหมายของตัวเศษและตัวส่วน “คณิตคิดสนุก” เรามีวิธีดี ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจเลขเศษส่วนได้ง่าย ๆ ด้วย “กระดาษแผ่นเดียว”

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559